Arbeidsfolk fortellerGift med en agitatorFyrstikkarbeiderstreiken 1889


68 år ved fiskehallen


Barbereren i Torggata bad


Fagforeningsformann


Med stjerne i manntalletDeltok i Fyrstikkarbeiderstreiken


Husmorskiftet på Seildugen


Ikke skoftet en dag på 58 år


Anleggsarbeideren


Trofast på 1. maidagenFørste formann i den første
arbeiderkvinneforeningen


Omsorg i skolebespisningen


Skipsverftsarbeideren


Fra bakersvenn til bakermester
Arbeidsfolk forteller er små glimt fra arbeidsliv og hverdag fra mange år tilbake. Fortellingene og erindringene bygger på Arbeiderbladets intervjuer med disse personene, hovedsaklig i tidsrommet 1945-1960.

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek