Arbeiderhistorie


ARBEIDERHISTORIEArbeiderhistorie 2016


Årboka for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek byr i år på ni artikler om arbeidere og arbeiderbevegelsen fra middelalderen til våre dager.

I boka finner du først tre artikler som tar for seg arbeiderbevegelsen regionalt og lokalt, nærmere bestemt arbeiderne på Kongsberg Våpenfabrikk, Kristiansand Arbeideridrettslag og arbeiderkulturen på Vestlandet. En annen bolk med tre artikler undersøker uvante former for arbeiderhistorie, nemlig arbeid i middelalderen, tvangsarbeid i Christiania på 1800-tallet og Svanviken arbeidskoloni for tatere. Til slutt er det tre frittstående artikler - om Holmenkolbanesaken og kampen mot porno i 1970-åra; om Arbeiderpartiets boligpolitikk; og én artikkel om skolering av norske kommunister i DDR.Ønsker du å kjøpe eller abonnere på Arbeiderhistorie? Klikk her.

Vil du skrive for Arbeiderhistorie? Klikk her.


Arbeiderhistorie, elektronisk utgave, ISSN 2387-5879
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har siden 1987 gitt ut årboka Arbeiderhistorie. Arbeiderhistorie er en rikt illustrert årbok som presenterer artikler og dokumentasjon om arbeiderbevegelsens og arbeiderklassens historie. Artiklene samles gjerne om temaer. Arbeiderkultur, kvinner i arbeid og politikk, avindustrialisering og utenriks- og sikkerhetspolitikk er eksempler på temaer som er tatt opp. Vi legger vekt på å bringe artikler om den internasjonale arbeiderbevegelsen og særlig den nordiske. Årbøkene inneholder også artikler om den lokale arbeiderbevegelsen i Norge. Årboka henvender seg til folk i arbeiderbevegelsen, forskere, studenter og alle andre som er interessert i arbeiderbevegelsens historie i vid forstand.Alle årganger av Arbeiderhistorie i pdf-format

ARBEIDERHISTORIE 2016 ARBEIDERHISTORIE 2015 ARBEIDERHISTORIE 2014 ARBEIDERHISTORIE 2013 ARBEIDERHISTORIE 2012 ARBEIDERHISTORIE 2011 ARBEIDERHISTORIE 2010 ARBEIDERHISTORIE 2009 ARBEIDERHISTORIE 2008 ARBEIDERHISTORIE 2007 ARBEIDERHISTORIE 2006 ARBEIDERHISTORIE 2005 ARBEIDERHISTORIE 2004 ARBEIDERHISTORIE 2003 ARBEIDERHISTORIE 2002 ARBEIDERHISTORIE 2001 ARBEIDERHISTORIE 2000 ARBEIDERHISTORIE 1999 ARBEIDERHISTORIE 1998 ARBEIDERHISTORIE 1997 ARBEIDERHISTORIE 1996 ARBEIDERHISTORIE 1995 ARBEIDERHISTORIE 1994 ARBEIDERHISTORIE 1993 ARBEIDERHISTORIE 1992 ARBEIDERHISTORIE 1991 ARBEIDERHISTORIE 1990 ARBEIDERHISTORIE 1989 ARBEIDERHISTORIE 1988 ARBEIDERHISTORIE 1987 ARBEIDERHISTORIE 1986_02 ARBEIDERHISTORIE 1986_01 ARBEIDERHISTORIE 1985_02 ARBEIDERHISTORIE 1985_01 ARBEIDERHISTORIE 1984_01 ARBEIDERHISTORIE 1983_02 ARBEIDERHISTORIE 1983_01 ARBEIDERHISTORIE 1982_02 ARBEIDERHISTORIE 1982_01 ARBEIDERHISTORIE 1981_02 ARBEIDERHISTORIE 1981_01 ARBEIDERHISTORIE 1980_02 ARBEIDERHISTORIE 1980_01 ARBEIDERHISTORIE 1979_02 ARBEIDERHISTORIE 1979_01 ARBEIDERHISTORIE 1978_02 ARBEIDERHISTORIE 1978_01 ARBEIDERHISTORIE 1977_02 ARBEIDERHISTORIE 1977_01 ARBEIDERHISTORIE 1976_02 ARBEIDERHISTORIE 1976_01

 

 


© www.arbark.no