Fra slit i yrke til sol og styrke – Historien om NORSK FOLKEFERIE

Thor Viksveens nye bok Fra slit i yrke til sol og styrke forteller historien om LOs kamp for rettferdige arbeidstidsordninger, og medlemmenes rett til ferie og fritid. Den handler om fagbevegelsens organisasjon, Norsk Folkeferie, som redskap for å virkeliggjøre arbeidsfolks drømmer om en meningsfylt fritid. Boka er en ny reise i arbeiderbevegelsens historie, med flotte bilder og illustrasjoner fra en tid som var. Her er et lite utvalg:
Norsk Folkeferies konstituerende møte 24. mars 1939. Hele ledelsen i parti og fagbevegelse var på plass med Olav Hindahl, Oscar Torp, Einar Gerhardsen, Haakon Lie og Rolf Hofmo i spissen.En ny gruppe klar for avreise fra Youngstorget til en Se Norge-tur i 1939. I bussdøra står Folkeferies daglige leder Arne Johnsen.Folkeferie åpnet sitt nye reisebyrå 18. juni 1946 i Samfunnshusets første etasje.Fevik Bad var det første hotellet Folkeferie kjøpte etter krigen.

Folkeferie arrangerte Norges første reiselederkurs i mai 1953, og det ble holdt på Helsfyr hotell.
Deltakerne var for det meste studenter og lærere, og språkkunnskaper var viktig for å komme inn på kurset.Norsk Folkeferie hadde tilbud til alle årsklasser, fra feriekolonier for barn til husmorferier eller som her, fagforeningsveteraner på vei til en ukes opphold på Fevik hotell i 1951.På 1960-tallet tok ferielivet av for fullt for folk flest. Her er det ferierush ved Folkeferies reisebyrå i Samfunnshuset i juli 1962.


© Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek