Nyhetsarkiv 2014-2017Tapte arkiver dukker opp igjen

Under andre verdenskrig forsvant de eldste, sentrale delene av arkivene etter Arbeiderpartiet og Norges Kommunistiske Parti. Hvordan arkivene ble borte vet vi ikke. Sannsynligvis ble de beslaglagt av okkupasjonsmakten eller ødelagt for å unngå konfiskeringen. Se mer her

Publisert 17.03.2017


Arbarks unike samling av fanetopper

Arbarks fanetopper har lenge ligget oppbevart i magasinet. Da vi endelig samlet dem og forsøkte å koble dem til fanene i samlingen, så vi hvilken skatt vi faktisk sitter på!

Se mer her

Publisert 20.02.2017


Ny bok om Gerda Grepp og den spanske borgerkrigen

Elisabeth Vislie har skrevet bok om Gerda Grepp som var den første journalisten fra Skandinavia som reiste til Madrid for å rapportere fra den spanske borgerkrigen (1936-1939).

Se mer her

Publisert 08.04.2016


Ny bok om Norsk Folkeferie

Thor Viksveens nye bok Fra slit i yrke til sol og styrke forteller historien om LOs kamp for rettferdige arbeidstidsordninger, og medlemmenes rett til ferie og fritid.

Se mer her

Publisert 04.04.2016


Arbeiderhistorie 2016 - ny bok

Arbeiderhistorie er Arbarks årbok. 2016-utgaven byr på ni artikler om arbeidere og arbeiderbevegelsen fra middelalderen til våre dager.

Se mer her

Publisert 14.03.2016


Kvinnedagen 8. mars

I forbindelse med FNs internasjonale kvinneår i 1975, ble 8. mars erklært som internasjonal kvinnedag. På det tidspunktet hadde venstresidens kvinneorganisasjoner allerede i flere tiår markert 8. mars som en kampdag for kvinners rettigheter. Interessen og deltakelsen har variert, og kvinnedagen har i perioder vært preget av politiske tautrekkinger og strid om parolegrunnlag.

Se mer her

Publisert 08.03.2016


Gerhardsen-epoken 1945-1965

11. oktober 1965 forlot Einar Gerhardsen, Landsfaderen, Stortingets talerstol for siste gang som statsminister etter Arbeiderpartiets nederlag ved stortingsvalget. Han hadde lest den korte erklæringen om at han vil levere inn sin regjerings avskjedssøknad. En epoke i norsk historie var over. Gerhardsen-epoken varte i 20 år. Han hadde vært statsminister nærmest sammenhengende i disse årene.

Se mer her

Publisert 19.10.2015


"Gratulerer Madame President"

Den 8. oktober 1965 ble Aase Lionæs fra Arbeiderpartiet valgt til visepresident i Lagtinget. Hun ble dermed første kvinne med fast plass i Stortingets presidentskap.


Se mer her

Publisert 08.10.2015


Hammermerket

Les brosjyren "Om bruken av hammermerket" utgitt av Arbeidernes Opplysningsforbund i 1934.

Se mer her

Publisert 01.07.2015


Arbeidebevegelse fra krig til fred

Hvordan skulle landet gjenreises når krigen en gang tok slutt? Skulle det norske samfunnet bygges opp slik det hadde vært i 1930-årene? Eller hadde erfaringer fra mellomkrigstiden og krigen vist at nye ideer måtte kjempes gjennom? Denne utstillingen viser unikt kildemateriale som dokumenterer arbeiderbevegelsens fremtidsvisjoner og konkrete planer ved overgangen fra krig til fred.

Se mer her

Publisert 01.05.2015


Arbeiderpartiets landsmøteprotokoller er digitalisert

På Arbarks hjemmesider kan du nå i fulltekst lese de sentrale trykksakene fra Arbeiderpartiet og LO.
Se mer her
Publisert 15.04.2015


Arbeidsfolk forteller

Arbeidsfolk forteller er små glimt fra arbeidsliv og hverdag fra mange år tilbake. Fortellingene og erindringene bygger på Arbeiderbladets intervjuer med disse personene, hovedsaklig i tidsrommet 1945-1960. Les mer her


Publisert 12.02.2015Arbeiderbevegelsen og fredslinjens nederlag i 1914

I 1914 startet 1. verdenskrig. 11. november 1918, ca. fire år senere, var krigen slutt. Europas geografi, men også kultur og mentalitet, skulle aldri bli den samme.

Les mer her

Publisert 20.12.2014
Pax forlag 50 år


Kim Helsvig har skrevet bok om forlagets 50 første år

Les vårt intervju med forfatteren her


Publisert 08.12.2014


Boktrykkernes sykekasse tatt opp i Norges Dokumentarv

I 1819 opprettet boktrykkerne i Christiania en sykekasse. Forhandlingsprotokollen fra denne sykekassen har nå blitt tatt opp i Norges dokumentarv.

Les mer her

Publisert 02.12.2014


"Norsk Folkehjelp - en samfunnsaktør gjennom 75 år"

I anledning Norsk Folkehjelps jubileum utgis en bok om organisasjonens historie skrevet av journalist og redaktør Thor Viksveen.

Les mer her

Publisert 26.11.2014


Edvard Bull 100 år

”Jeg ønsker at økt menneskekunnskap først og fremst skal lede elever/lesere til å identifisere seg med «vanlige mennesker i fortida». Ligger hovedvekten på de få og de mektige, blir tendensen konservativ og autoritær: Det viktige er det lederne foretar seg. Jeg ønsker ikke en slik tendens.”

Den 22. november 2014 er det 100 år siden Edvard Bull den yngre ble født.

Les mer her

Publisert 20.11.2014


Framfylkingen 80 år

Framfylkingen ble stiftet i 1934 etter et vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte året før. Organisasjonen skulle være et fritids- og friluftstilbud for barn på sosialistisk grunn. I dag er Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon. Arkiv, trykksaker og fotografier kan du studere hos Arbark.

Les mer her

Publisert 16.10.2014


Arbeiderhistorie 2014 - ny bok


"Arbeiderhistorie" er Arbarks årbok.
2014-utgaven har Arbeiderbevegelsen og demokrati som hovedtema.

Les mer her


Publisert 10.10.2014

 


Alf Prøysen jubileum 2014

23. juli 2014 var det 100 år siden Alf Prøysen ble født.

Les mer her
Publisert 01.07.2014

 


Operasjon Almenrausch

13. juni 1944 gjennomførte tyskerne en av de største enkeltaksjonene mot den norske motstandsbevegelsen - operasjon "Almenrausch" (Alperose).

Les mer her

Publisert 01.06.2014


Gro Harlem Brundtland 75 år

Gro Harlem Brundtland fylte 75 år 20. april 2014.

Se vår bildeserie her
Publisert 11.04.2014


Oslo Arbeidersamfunn 150 år

Thor Viksveen har skrevet "De som styrte Norge" - historien om Oslo Arbeidersamfunn.

Les vårt intervju med ham her
Publisert 11.02.2014


Flere eldre saker finner du her

© www.arbark.no