Nyhetsarkiv 2011-2017Ny bok om Gerda Grepp og den spanske borgerkrigen

Elisabeth Vislie har skrevet bok om Gerda Grepp som var den første journalisten fra Skandinavia som reiste til Madrid for å rapportere fra den spanske borgerkrigen (1936-1939).

Se mer her

Publisert 08.04.2016


Ny bok om Norsk Folkeferie

Thor Viksveens nye bok Fra slit i yrke til sol og styrke forteller historien om LOs kamp for rettferdige arbeidstidsordninger, og medlemmenes rett til ferie og fritid.

Se mer her

Publisert 04.04.2016


Arbeiderhistorie 2016 - ny bok

Arbeiderhistorie er Arbarks årbok. 2016-utgaven byr på ni artikler om arbeidere og arbeiderbevegelsen fra middelalderen til våre dager.

Se mer her

Publisert 14.03.2016


Kvinnedagen 8. mars

I forbindelse med FNs internasjonale kvinneår i 1975, ble 8. mars erklært som internasjonal kvinnedag. På det tidspunktet hadde venstresidens kvinneorganisasjoner allerede i flere tiår markert 8. mars som en kampdag for kvinners rettigheter. Interessen og deltakelsen har variert, og kvinnedagen har i perioder vært preget av politiske tautrekkinger og strid om parolegrunnlag.

Se mer her

Publisert 08.03.2016


Gerhardsen-epoken 1945-1965

11. oktober 1965 forlot Einar Gerhardsen, Landsfaderen, Stortingets talerstol for siste gang som statsminister etter Arbeiderpartiets nederlag ved stortingsvalget. Han hadde lest den korte erklæringen om at han vil levere inn sin regjerings avskjedssøknad. En epoke i norsk historie var over. Gerhardsen-epoken varte i 20 år. Han hadde vært statsminister nærmest sammenhengende i disse årene.

Se mer her

Publisert 19.10.2015


"Gratulerer Madame President"

Den 8. oktober 1965 ble Aase Lionæs fra Arbeiderpartiet valgt til visepresident i Lagtinget. Hun ble dermed første kvinne med fast plass i Stortingets presidentskap.


Se mer her

Publisert 08.10.2015


Hammermerket

Les brosjyren "Om bruken av hammermerket" utgitt av Arbeidernes Opplysningsforbund i 1934.

Se mer her

Publisert 01.07.2015


Arbeidebevegelse fra krig til fred

Hvordan skulle landet gjenreises når krigen en gang tok slutt? Skulle det norske samfunnet bygges opp slik det hadde vært i 1930-årene? Eller hadde erfaringer fra mellomkrigstiden og krigen vist at nye ideer måtte kjempes gjennom? Denne utstillingen viser unikt kildemateriale som dokumenterer arbeiderbevegelsens fremtidsvisjoner og konkrete planer ved overgangen fra krig til fred.

Se mer her

Publisert 01.05.2015


Arbeiderpartiets landsmøteprotokoller er digitalisert

På Arbarks hjemmesider kan du nå i fulltekst lese de sentrale trykksakene fra Arbeiderpartiet og LO.
Se mer her
Publisert 15.04.2015


Arbeidsfolk forteller

Arbeidsfolk forteller er små glimt fra arbeidsliv og hverdag fra mange år tilbake. Fortellingene og erindringene bygger på Arbeiderbladets intervjuer med disse personene, hovedsaklig i tidsrommet 1945-1960. Les mer her


Publisert 12.02.2015Arbeiderbevegelsen og fredslinjens nederlag i 1914

I 1914 startet 1. verdenskrig. 11. november 1918, ca. fire år senere, var krigen slutt. Europas geografi, men også kultur og mentalitet, skulle aldri bli den samme.

Les mer her

Publisert 20.12.2014
Pax forlag 50 år


Kim Helsvig har skrevet bok om forlagets 50 første år

Les vårt intervju med forfatteren her


Publisert 08.12.2014
Boktrykkernes sykekasse tatt opp i Norges Dokumentarv

I 1819 opprettet boktrykkerne i Christiania en sykekasse. Forhandlingsprotokollen fra denne sykekassen har nå blitt tatt opp i Norges dokumentarv.

Les mer her

Publisert 02.12.2014
"Norsk Folkehjelp - en samfunnsaktør gjennom 75 år"

I anledning Norsk Folkehjelps jubileum utgis en bok om organisasjonens historie skrevet av journalist og redaktør Thor Viksveen.

Les mer her

Publisert 26.11.2014
Edvard Bull 100 år

”Jeg ønsker at økt menneskekunnskap først og fremst skal lede elever/lesere til å identifisere seg med «vanlige mennesker i fortida». Ligger hovedvekten på de få og de mektige, blir tendensen konservativ og autoritær: Det viktige er det lederne foretar seg. Jeg ønsker ikke en slik tendens.”

Den 22. november 2014 er det 100 år siden Edvard Bull den yngre ble født.

Les mer her

Publisert 20.11.2014Framfylkingen 80 år

Framfylkingen ble stiftet i 1934 etter et vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte året før. Organisasjonen skulle være et fritids- og friluftstilbud for barn på sosialistisk grunn. I dag er Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon. Arkiv, trykksaker og fotografier kan du studere hos Arbark.

Les mer her

Publisert 16.10.2014Arbeiderhistorie 2014 - ny bok


"Arbeiderhistorie" er Arbarks årbok.
2014-utgaven har Arbeiderbevegelsen og demokrati som hovedtema.

Les mer her


Publisert 10.10.2014

 


Alf Prøysen jubileum 2014

23. juli 2014 var det 100 år siden Alf Prøysen ble født.

Les mer her
Publisert 01.07.2014

 


Operasjon Almenrausch

13. juni 1944 gjennomførte tyskerne en av de største enkeltaksjonene mot den norske motstandsbevegelsen - operasjon "Almenrausch" (Alperose).

Les mer her

Publisert 01.06.2014
Gro Harlem Brundtland 75 år

Gro Harlem Brundtland fylte 75 år 20. april 2014.

Se vår bildeserie her
Publisert 11.04.2014Oslo Arbeidersamfunn 150 år

Thor Viksveen har skrevet "De som styrte Norge" - historien om Oslo Arbeidersamfunn.

Les vårt intervju med ham her
Publisert 11.02.2014

 


LO-kongressen i 1923 og vedtaket om industriforbund

LO-kongressen vedtok i 1923 å endre forbundsstrukturen. Alle arbeiderne på en arbeidsplass skulle være medlem av samme forbund. Ved en omlegging fra fagforbund til industriforbund skulle fagegoisme erstattes med klassebevissthet og solidaritet. Veien fram mot vedtaket hadde vært lang og komplisert – og gjennomføringen ble ikke stort enklere…

Les mer her

Publisert 15.12.2013

 


Fernanda Nissen - biografi

Mari Jonassen har skrevet boka "Fernanda Nissen - Kjærlighet og arbeid"

Les vårt intervju med forfatteren herPublisert 20.12.2013

 


Dagfin Rimestad

Dagfin Rimestad ville ha fylt 100 år 25. November 2013

Les mer her
Publisert 25.11.2013

 


GEVINSTEN LIGGER I ÅPENHETEN - AKANs historie

Tor Are Johansen har skrevet historien om AKANs 50 første år.

Les mer her
Publisert 25.10.2013

 


Halvdan Koht - biografi

Krigen hadde brutt ut i september, og det var nok å henge fingrene i for den som var utenriksminister i en nøytral småstat. Skulle Koht makte å holde Norge utenfor krigen, eller ville skjebnen innhente ham og landet? Tiden ville vise.

Les med om Åsmund Svendsens Koht-biografi i vårt intervju med forfatteren her

Publisert 28.08.2013Kvinnestemmerett

11.juni 2013 er det 100 år siden Stortinget vedtok lovendringen som ga kvinner stemmerett. Den borgerlige Kvinnesaksforeningen ble stiftet i 1884, men arbeiderbevegelsen var like tidlig ute med et organisert fellesskap: I arbeidersamfunnene, og i de tidlige fagforeningene rundt 1880, kunne kvinner delta.

Da Christian Holtermann Knudsen stiftet Den socialdemokratiske forening i 1885, kunne både kvinner og menn bli medlemmer. Se mer her

Publisert 15.06.2013
LO-kongressene

I forbindelse med årets Lo-kongress legger vi ut en bildeserie om alle kongressene gjennom historien. se bildeserien her

Publisert 10.05.2013
Nye nettsider

Arbark publiserer nettsider med ny layout. Her får du mulighet til å søke i alle tre samlingene: arkiv,bibliotek og foto. Hele arkivsamllngøn er søkbar, og så godt som alle bøkene. Vi har lagt ut et utvalg futografier - inkludert fotografier av plakatene - som du også kan søke på. Utvalget vil stadig utvides, og er det noe du ikke finner, kan du ta kontakt med oss. I tillegg III de utvidete søkemulIghetene, presenterer vi nå også kilder i fulltekst -"Digitale dokumenter". På de nye hjemmesidene finner du nå også elektroniske utgaver av artiklene i årboka vår, Arbeiderhistorie, tilbake til 1998. Også her arbeider vi med å legge ut ftere artikler.

Publisert 30.04.2013

Arkivdagen 2012
- Møteplasser i byen

Lørdag 17. november arrangerer arkivene i Oslo Arkivdagen på Litteraturhuset med tema ?møteplasser?. Det blir visning av en gammel arbeiderfilm, foredrag, musikalske innslag og byvandring til kjente møteplasser i Oslo.


Alle har sine møteplasser, både formelle og uformelle: Studentene har sine foreninger og kafeer, politikerne har Stortingets korridorer og vandrehall. Vi har offentlige rom ? parker, torg og gatehjørner. Møtestedene i byen er mange og mangfoldige, og i arkivene finner du materiale om hvor, hvordan og hvorfor mennesker møtes i norske byer og lokalsamfunn.
Les mer her.

Publisert 13.11.2012Arbeiderhistorie 2012 - Nyliberalisme, STASI og arbeiderbevegelsens historie

"Arbeiderhistorie", årboka til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo, er denne høsten et temanummer om nyliberalisme og arbeidsliv.


Les mer her.Publisert 15.10.2012Arbeiderpartiet 125 år

Arbeiderpartiet er 125 årArbeiderpartiet er 125 år. Partiet ble stiftet i Arendal 21. august 1887 og fikk i følge referatet navnet Det forenede norske Arbeiderparti. "Forenede" skulle bety at alle landets "virkelige arbeiderforeninger", inkludert fagforeninger, skulle "sammensluttes ved en sentralisert hovedledelse."

Arbark gratulerer med jubileet!

Publisert 21.08.2012


Sandefjord arbeiderhistorie - nytt nettsted

Arbeiderbevegelsen i Sandefjord har laget en ny flott historisk nettside:
www.sandefjordarbeiderhistorie.no

Publisert 10.05.2012


50 år siden den første EEC-kampen

Typografistreiken Den første store demonstrasjonen fant sted i Oslo 6. mars 1962. Samme dag begynte Stortinget behandlingen av en endring i Grunnlovens paragraf 93 som ville åpne adgang for tilknytning til EEC.

Les mer her.

Publisert 19.04.2012


Typografstreiken i 1889

Typografistreiken Den 2. mars 1889 gikk typografene i Kristiania til streik. Konflikten ble bitter og langvarig. De streikende ble beskyldt for å rasere trykkerier og for å angripe streikebrytere, mens Amandus Schibsted i Aftenposten ble beskyldt for å utstyre streikebryterne sine med revolvere. Etter fire måneders konflikt gikk typografene på et sviende nederlag. Og Aftenposten ble stengt for fagorganiserte i ti år framover.
Les mer her.

Publisert 02.03.2012


Sigurd Evensmo

14. februar 2012 er det 100 år siden journalisten, forfatteren, politikeren, motstandsmannen, filmkritikeren og redaktøren Sigurd Evensmo ble født. Mest kjent er han kanskje som forfatter av suksessromanen Englandsfarere, som ble filmatisert, og som redaktør og skribent i Orientering. Les mer her


Publisert 13.02.2012


Arbark på Norges dokumentarv

Norges Dokumentarv - Arbark Det er nå etablert et norsk Memory of the World-register. Registeret er en del av UNESCOs virksomhet, og utarbeidet av Den norske UNESCO-komiteen og Norsk Kulturråd. Hensikten er å ta vare på og synliggjøre en unik og uerstattelig dokumentarv. Fra før eksisterer en internasjonal dokumentarvliste hvor Norge er presentert med tre dokumenter. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek er representert på den norske listen med tre dokumenter/dokumentsamlinger: LOs stiftelsesprotokoll fra 1899, Hovedavtalen av 1935 og Arbeiderpartiets brosjyresamling 1896-1997.
Se mer her.

Publisert 08.02.2012


Krigen som skapte et bibliotek

Det er i år 75 år siden den spanske borgerkrigen brøt ut. Litteraturen om borgerkrigen er spennede og omfattende noe som har inspirert Jo Stein Moen og Rolf Sæther til å skrive boka ”Krigen som skapte et bibliotek: bibliografisk essay om den spanske borgerkrigen 1936-1939”. Boka presenterer litteraturen og har en meget fyldig litteraturliste. I tillegg inneholder den over hundre unike fotografier tatt av den norske legen Gunnar Finsen. Arbark er utgiver, og du kan kjøpe boka i løssalg hos oss for 120 kr, eller få den tilsendt for 200 kr inkl. porto.


Se også vår nettutstilling om den spanske borgerkrigen her

Publisert 08.12.2011


Fagopposisjonen 100 år 1911-2011

Fagopposisjonen hadde sitt utspring i Trondhjemsresolusjonen, utformet av Martin Tranmæl og vedtatt på møte i Trondheim 19.november 1911. På LO-kongressen i 1910 utgjorde opposisjonen en mindretallsfraksjon og i 1913 ble organisasjonen landsomfattende og formelt stiftet under navnet Den norske fagopposisjon.

Les mer her.Publisert 16.11.2011Arbeiderhistorie 2011 - Arbarks årbok


"Arbeiderhistorie" er årboka til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo. 2011-utgaven er et temanummer om de politiske ungdomsorganisasjonene på venstresida.


Les mer her.Publisert 20.10.2011


Velkommen til Arkivdagen 5 november 2011

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek er med på å arrangere årets Arkivdag på Litteraturhuset i Oslo lørdag 5. november.

Arbeiderpartiplakat fra 1936

Årets tema for Arkivdagen er protest. Det vil være foredrag, musikk, utstilling av materiale hentet fra våre samlinger og byvandring.

Programmet finner du på Litteraturhusets hjemmesider.

Se også den felles brosjyren for arrangementet.

Protest og den politiske venstresiden hører sammen, og protesten har drevet verden framover. Arbeiderbevegelsen har vokst fram gjennom protest og kamp mot undertrykking og urettferdighet. Det ene kan ikke skilles fra det andre. Det gjelder alt fra protest mot utbytting i lønns- og arbeidsforhold, kamp mot militarisme og støtte til frigjøringsbevegelser.

Vel møtt!

I resten av landet markeres Arkivdagen uka etter, 12. november. Se denne brosjyren for mer informasjon.


Publisert 19.10.2011


Ny daglig leder i Arbark

Frank Meyer har fra 1. september overtatt stillingen som daglig leder ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

Han kommer fra Høgskolen i Oslo, hvor han var professor i flerkulturelle studier ved Avdeling for samfunnsfag.

Se intervju på FriFagbevegelse.no her.


Publisert 01.09.2011


Utøya - Arbeiderungdommens egen øy. En bildeserie 1933 - 1959

Arbeiderhistorie 2008 Arbark vil gi uttrykk for vår dypeste medfølelse til alle som ble rammet av terrorhandlingene fredag 22. juli.
Vi sender en hilsen til AUF som nå skal ta Utøya tilbake som arbeiderungdommens egen øy.

Les mer her.

Publisert 19.08.2011


Maidagen - en utstilling om 1. mai

Les mer om 1. mai her.

Se også vår bildeserie om 1. mai her.

Publisert 26.04.2011

 


Påske og arbeiderne - Bildeserie

Påske Den følgende bildeserien viser hvordan påsken har vært en tid for alvor og fest også for arbeiderne og arbeiderbevegelsen.

Se mer her.

Publisert 11.04.2011Moritz Nachtstern – falskmyntner i Hitlers konsentrasjonsleirer

”Moritz Nachtstern var efter sitt ufrivillige Tysklandsopphold atter i toppform med en morsom sketsj og sanger på 4-5 forskjellige sprog. Tyskerne har trods gode forsøk ikke greid å ta humøret fra den karen,” kan vi lese i protokollen fra årsmøtet i Hjemmets trykkeriklubb i januar 1946. Bak denne setningen i protokollen ligger det en ytterst dramatisk historie – historien om hvordan den jødiske stereotypøren Moritz Nachtstern ble arrestert, sendt til konsentrasjonsleirer i Polen, Tyskland og Østerrike, og på mirakuløst vis var en av de få norske jødene som overlevde nazistenes grusomheter, og som etter krigen kunne vende tilbake til Norge og til jobben sin på Hjemmets Trykkeri..

Les mer her.

Publisert 04.04.2011


Exit filmsatsparagrafen

Forbundsstyret i Fellesforbundet har nettopp godkjent en avtale som i praksis innebærer en avvikling av filmsatsparagrafen. Denne paragrafen har siden 1966 regulert betjeningsretten til det tekniske utstyret i aviser og trykkerier. Filmsatsparagrafen har vært et stridstema mellom partene i avisbransjen i en årrekke og særlig etter at en arbeidsrettsdom i 1978 ga typografene enerett til betjening av såkalte skjermterminaler. Dommen medførte blant annet at avisene måtte søke dispensasjon dersom journalistene skulle skrive artiklene sine rett inn i avisenes dataanlegg.

Vil du vite mer om hvordan og hvorfor filmsatsparagrafen kom inn i de grafiske overenskomstene, klikk her.

Publisert 26.03.2011


Norsk Sjømannsforbund 100 år

25. september 2010 et det 100 år siden Norsk Matros- og Fyrbøter-Union ble stiftet. Etter en sammenslutning med stuertenes fagorganisasjon i 1933 ble forbundsnavnet endret til Norsk Sjømannsforbund.

Sjømannsforbundets historie er spekket med dramatiske hendelser og store utfordringer. Storstreiken i 1921, sjøfolkenes innsats under krigen og kampen for arbeidsplasser ved opprettelsen av et norsk internasjonalt skipsregister utgjør tre ulike – men likevel skjellsettende saker i rekken av mange.

Se vår utstilling her.

Publisert 16.09.2011


Flere eldre saker (fra 2004-2010) finner du her

© www.arbark.no