Nyhetsarkiv (2004-2010)


Arbeiderhistorie 2010 - Arbarks årbok

Årets utgave av Arbeiderhistorie – årbok for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek – har fagbevegelse og internasjonalisering som bærende tema. Fagorganisasjoner og arbeidere stilles overfor store utfordringer i en verden der kapital – og til dels også arbeidskraft – flyter fritt over landegrensene. Gjennom seks artikler, skrevet av noen av landets mest profilerte historikere på feltet, får Arbeiderhistories lesere grundige innblikk i en del av disse utfordringene. Forfatterne kaster dessuten blikk bakover i tid og viser at problemområdet langt fra er nytt. I tillegg inneholder boka en artikkel som kaster nytt lys over Trygve Brattelis tid som statsminister, en interessant artikkel om etableringen av en statseid fiskeindustri under gjenreisningen av Nord-Norge, og en artikkel som drøfter hvorfor Martin Tranmæl i 1919 gikk inn for å melde Arbeiderpartiet inn i Komintern.

Les mer om artiklene her.

Publisert 08.09.2010


9. april 1940 - Arbeiderpresse, krig og sensur

I arkivmaterialet etter Arbeidernes Pressekontor finnes det en regnskapsprotokoll fra 1930-årene som skjuler en uventet hemmelighet. Protokollen ble våren og sommeren 1940 brukt som kamuflasje for arkivering av meldinger som Pressekontoret hadde sendt ut til landets arbeideraviser.

Se vår utstilling her.

Publisert 06.04.2010


Arbeiderfaner på nett

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) har lagt ut sin database med arbeiderfaner på internett.
.

Søk i fanebasen her.

Rundt 1990 tok LO initiativ til å få registrert alle faner som fantes i fagbevegelsen. Fanene ble avfotografert og bildet sendt til Arbark. Disse bildene inngår i den samlingen vi nå presenterer.

De fleste fanene oppbevares lokalt, enten i foreningen selv eller på museer og i arkivinstitusjoner

Dersom du har flere opplysninger som kan knyttes til fanene eller foreningene,vil vi gjerne at du kontakter Arbark. Kontakt oss også dersom du kjenner til faner med opphav i arbeiderbevegelsen som ikke finnes i samlingen slik at de kan registreres og avfotograferes. Det gjelder både faner som er i bruk og eldre faner som oppbevares på foreningskontorer, i museer eller støver ned i kjellere.

Dersom du vil vite mer om faner i arbeiderbevegelsen, kan du lese denne artikkelen fra Arbeiderhistorie 1999.


Publisert 06.04.2010


Hovedavtalen 75 år

9. mars er det 75 år siden Hovedavtalen ble inngått mellom LO og Norsk Arbeidsgiverforening. Hovedavtalen av 1935 har ofte blitt betegnet som et tidsskille – et markant brudd i en utvikling. Den har blitt vurdert som en viktig milepæl for arbeiderne og som en anerkjennelse av fagbevegelsen som ansvarlig part i arbeids- og samfunnslivet.

Les mer her.

Publisert 18.02.2010


Trygve Bratteli

11. januar 2010 er det 100 år siden Trygve Bratteli ble født. Han ledet Arbeiderpartiet fra 1965 til 1975 og var statsminister i to perioder.
Les mer her.

Publisert 08.01.2010


Christopher Hornsrud

15. november 2009 er det 150 år siden Christopher Hornsrud ble født. Hornsrud var den første norske sosialisten som kom til å spille en politisk rolle uten å være verken håndverker eller akademiker. Han var politisk aktiv i arbeiderbevegelsen i nesten 80 år.
Se vår utstilling om Hornsrud her.

Publisert 10.11.2009


Seminar om LOs historie

I 2009 utkom bokverket om LOs historie.
Landsorganisasjonen i Norge og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek inviterer nå til dagsseminaret ”Et forskerblikk på LOs historieverk”.

Seminaret holdes torsdag 14. oktober i Oslo kongressenter/Folkets Hus i Oslo.
Deltakelse på seminaret er gratis.

Påmelding innen 4. oktober til post@arbark.no.

Les programmet her.


Publisert 08.09.2010


Arbeiderhistorie 2009 - Arbarks årbok


2009-utgaven av Arbeiderhistorie – årbok for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek – har utenriks- og sikkerhetspolitikk som bærende tema. Gjennom syv artikler skrevet av norske og utenlandske forfattere kastes det nytt lys over arbeiderbevegelsens vanskelige balansegang mellom øst og vest i tiårene etter den andre verdenskrig. Enkelte av artiklene trekker også trådene tilbake til mellomkrigstida. Boka inneholder i tillegg to artikler om husmorpolitikk i Arbeiderpartiet og i NKP, samt en tankevekkende artikkel om fotomanipulasjon benyttet i både politisk og kunstnerisk sammenheng.

Les mer om artiklene [klikk her]

Publisert 07.10.2009


Valgkamp 2009

Se vår bildeserie med valgkamp som tema her.

Publisert 17.08.2009


Haakon Lie 1905-2009

Et bål av vilje (første gang trykt i Arbeiderhistorie 2005)

Se også vår nye bildeserie om Haakon Lie her

Publisert 26.05.2009


Streik blant transportarbeiderne

Den 15. mai tok Norsk Transportarbeiderforbund ut ca. 900 av sine medlemmer i spedisjonsbedriftene i streik. Årsaken var at det ikke lot seg gjøre å komme til enighet med arbeidsgiverne om en forpliktende avtale om innleie av arbeidskraft, og heller ikke om omfangsbestemmelser som skulle fastlå spedisjonsarbeidernes arbeidsoppgaver og rett til å utføre disse oppgavene. Ifølge transportarbeiderne er bransjen utsatt for sosial dumping fordi flere selskaper benytter innleide arbeidere som får lavere lønn enn de fast ansatte.

Les mer om tidligere streiker i transportbransjen her.

Publisert 18.05.2010


Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 100 år

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek markerte 14. november sin hundreårsdag med et seminar om privatarkivenes oppgaver og utfordringer og om Arbarks historie og betydning for sine brukere.

Program og innledninger fra seminaret finner du her.

Arbark har også laget en liten historikk over virksomheten fra 1908 til i dag. Denne historikken finner du her.

Kortversjonen av Arbarks stiftelse finnes på våre hjemmesider her.

Publisert 20.11.2008


Arbeiderhistorie 2008


Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek ble grunnlagt i 1908, og institusjonen feirer sitt 100-årsjubileum den 14. november 2008.

Som et ledd i jubileumsmarkeringen gir institusjonen ut en ekstra omfangsrik utgave av årboka Arbeiderhistorie.

Boka inneholder tretten rikt illustrerte artikler. Det bærende temaet er arbeiderbevegelsen og dens kulturelle ytringsformer, mens fire av artiklene har en politisk innfallsvinkel til arbeiderhistorien.

Les mer om artiklene [klikk her]

Publisert 03.11.2008


Nye Kamferbilder på NRK


I uke 43 presenterer Vivi Aaslund bilder fra våre samlinger
i programmet Kamfer på NRK P1 .

Du kan lytte til innslaget på NRK

Du kan også se bildene på Arbarks egen side her

Publisert 17.10.2008


1. mai

I 1890 markerte arbeiderbevegelsen for første gang 1. mai som sin internasjonale kamp-og festdag. Les mer om bakgrunnen for dagen her

Publisert 22.04.2008


Arbark på NRK

I programmet Kamfer på NRK P1 presenterer Vivi Aaslund bilder fra våre samlinger.

Du kan lytte til innslaget på NRK

Du kan også se bildene på Arbarks egen side her

Publisert 10.03.2008


Årboka 2007

"Arbeiderhistorie 2007" er en rikt illustrert årbok som presenterer artikler og dokumentasjon om arbeiderbevegelsens og arbeiderklassens historie. 2007-utgaven har arbeiderbevegelse og friluftsliv som hovedtema. Den inneholder også artikler om helt andre sider ved arbeiderbevegelsens historie både i og utenfor Norge.

Les mer om artiklene [klikk her]

Publisert 19.10.2007


Tiedemanns Tobaksfabrikk i Oslo legges ned

19. mars 2007 kom meldingen om at produksjonen ved Tiedemanns Tobaksfabrikk i Oslo skulle flyttes til Danmark innen juni 2008. Nedleggelsen vil føre til at 130 arbeidsplasser blir borte.
Les mer om tobakkarbeidernes historie her.

Publisert 22.03.2007


Se bildeserien "Youngstorget"

Les om Youngstorgets historie her.

Publisert 19.03.2007Årbok fra Arbark

"Arbeiderhistorie 2006" er en rikt illustrert årbok som presenterer artikler og dokumentasjon om arbeiderbevegelsens og arbeiderklassens historie. I 2006 inneholder boka artikler som bringer viktig norsk arbeider- og industrihistorie fram i lyset.

Les mer om artiklene [klikk her]

Publisert 01.11.2006


Arbark nummer to blant historiestudenter

Bare Riksarkivet ligger foran når det gjelder historiestudentenes bruk av utrykt kildemateriale hos norske arkiver. Det viser en undersøkelse utført av arkivar Øyvind Ødegaard ved Riksarkivet. Han har undersøkt hvilke arkivinstitusjoner historiestudentene oppsøker i forbindelse med hovedoppgaveskriving. I perioden 1908 til 2004 har 17,4 % av hovedfagsstudentene brukt Arbarks materiale. Arbark oppbevarer arkivene etter alle partiene på venstresida, LO med alle forbund, en rekke enkeltpersoner samt en del freds- og solidaritetsorganisasjoner.
(Kilde: Arkivmagasinet nr.1/06)

Publisert 15.09.2006


Bildeserie - "Matpause"

I 1952 fikk Bygningsarbeiderforbundet igjennom kravet om bestemmelser for hvordan oppholdsrom og brakker på arbeidsplassene skulle være. Denne bildeserien illustrerer dette. [klikk her]

Publisert 01.03.2006


01.01.2006
Kalender - "Dagens begivenhet"

Fra 1. januar 2006 blir "Månedens bilde" erstattet av en daglig begivenhet fra arbeiderbevegelsens historie. [klikk her]


04.11.2005
Artikkel - "Hovedavtalen"
Les artikkelen "Hovedavtalen av 1935 – samfunnsmessige virkninger gjennom 70 år" av Tor Are Johansen [Les artikkelen her]22.09.2005
Haakon Lie 100 år
Les Stein Bjørlos artikkel om Haakon Lie som er hentet fra vår årbok "Arbeiderhistorie 2005".

[Les hele artikkelen her]

01.09.2005
Bildeserie - "Valgkamp"
Se bildeserien med valgkamp som tema. [klikk her]


01.08.2005
Bildeserie - "Arbeidernes ferie- og studiereise 1928"
Sommeren 1928 ble det for første gang organisert en felles feriereise for arbeidere til utlandet.
[klikk her]


01.07.2005
Bildeserie - "Husmødre drar på ferie"
Se bildeserien fra Svestad feriehjem på Nesodden.
[klikk her]


01.05.2005
Bildeserie - 1.mai
Månedens bildeserie er en kavalkade fra frigjøringsdagene våren 1945. I mai i 2005 er det 60 år siden Norge igjen ble fritt etter fem lange år med tysk okkupasjon.

Se hele bildeserien [klikk her]


01.03.2005
Bildeserie
Tema for månedens bildeserie er en
demonstrasjon mot krigføringen i Vietnam 4.mars 1965.
Se hele bildeserien [klikk her]


01.02.2005
Bildeserie
Månedens bilde er denne gang en del av en serie bilder. Tema er Priskontrollen i årene etter krigen.
Se hele bildeserien [klikk her]


10.11.2004
Nyhet: Arkivenes dag 13. november- Nettutstilling
Arkivenes Dag er en felles nordisk markering som har som formål å skape generell interesse for arkiver. Se vår utstilling hvor årets tema, "Transport og kommunikasjon", blir belyst via kilder fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Les mer her: [Transport og kommunikasjon - en utstilling]


01.11.2004
Nyhet: Bibliotekets database på internett
Søk blant over 30.000 titler fra vårt bibliotek. Merk at noe materiale fra før 1990 ennå ikke er registrert. Klikk her for å åpne søkebildet:
Søk i databasen


01.11.2004
Nyhet: "Arbeiderhistorie 2004" er nå klar
Les mer om vår årbok her: Pressemelding


01.09.2004
Bildeserie
I september 2004 kan jernbanen i Norge feire sitt 150-årsjubileum. Bildetjenesten i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har levert mye av bildematerialet til det tobinds historieverket som utgis til jubileet og har
også vært ansvarlig for bilderedigeringen.
Se vår bildeserie om jernbanen. [klikk her]


01.05.2004
Nettutstilling - Maidagen - en utstilling om 1. mai

Her kan du lese mer om 1. mai.
Se også månedens bilde som denne gang er en del av en bildeserie med 1. mai som tema.

[klikk her]

Kjøp boken om maidagens historie
[klikk her]01.04.2004
Nettutstilling - Den spanske borgerkrigen
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek skal ikke bare samle inn, oppbevare og legge til rette arkivmateriale og bøker for brukere. Vi skal også spre informasjon og kunnskap om arbeiderbevegelsens historie.

Utstillinger vil derfor få en viktig plass på hjemmesidene. Vi ønsker å lage en utstillingsserie hvor hver utstilling tar for seg et bestemt emne eller en begivenhet. Samtidig skal den være en del av en større helhet.

Den første utstillingen vil dreie seg om norsk arbeiderbevegelses bidrag til oppbyggingen av sykehuset i Alcoy under den spanske borgerkrigen. Siden er et resultat av arbeidet vi gjorde i anledning av en spansk markering av sykehusets historie i 2002. Vi synes et emne som viser arbeiderbevegelsens internasjonale solidaritet er et godt utgangspunkt for å presentere bevegelsens historie. Sidene vil etter hvert utvides med andre emner fra arbeiderbevegelsens historie.15.03.2004
Våre nye hjemmesider
Velkommen til Arbarks nye hjemmesider. Vi håper med dette å kunne gi bedre og mer utfyllende informasjon om hva vi kan tilby våre brukere. En hensikt med de nye sidene er at de stadig skal kunne endres og utvides med ny informasjon og nye tilbud. For eksempel vil vi hver måned presentere et nytt bilde fra vår fotosamling. Oversikten over nye bøker vil oppdateres, forhåpentligvis regelmessig. Vi vil etter hvert komme med nye informasjonstilbud, først og fremst om arbeiderbevegelsens historie.
Se for eksempel bildeserien Folkets Hus bygges.www.arbark.no