Arbeiderhistorie, utgitt på Universitetsforlaget kan leses her: Idunn.no


Innhold:
Tema: Den russiske revolusjon i 1917
Innledning
Henriette Five

«… og Vinterpalasset er nå i bolsjevikenes hender»
Michella Erichsens brev fra Petrograd 1917
Jens Petter Nielsen

«Å skape mening i konsolideringens navn»
Den russiske revolusjonens hundreårsjubileum
Jorunn Bjørgum

«Det knaker i det gamle samfunds fuger og baand»
Martin Tranmæl og den russiske revolusjon
Eirik W. Sundvall
Arbeiderpartiet og klassekrigen. Striden om Moskva-tesene i 1920 i en internasjonal kontekst
Hallvard Tjelmeland Arbeidarpartiet, bolsjevikpartiet og sovjetstaten 1917–1991

Andre artikler:
.
Elisabeth Koren Sjøfolk i velferdsstaten
Kristiane Lindland Figgjo AS – mellom Taylorisme og Jærkultur
Knut Kjeldstadli Berge Furre (1937–2016)

 ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek