Anne Eriksen, Kirken, arbeiderne og religionen
Ingunn Norderval, Kan en kristen være sosialist? Kristensosialisme i norsk politikk
Doris H. Lindner, Elise Ottesen-Jensen - en banebryter for seksuell opplysning
Solveig Halvorsen, DNA: Kvinnebevegelsen og partiet
Ingar Kaldal, Det gode arbeid og de gode arbeidere - om normer og verdier i arbeidslivet som historisk tema
Stein Tveite, Staten og landbruket i etterkrigstida - næringspolitikk eller sosialpolitikk?
Inger Bjørnhaug, De offentlig ansatte som historisk forskningsfelt
John L. Kamsvåg, Jernbaneforbundet og moderniseringen av samferdselen i etterkrigstiden
Arne Lyngstad, Europa og den Sosialistiske Internasjonale
Dieter Nelles, "Landsforræderi" som motstand! ITFs samarbeid med engelsk etterretningstjeneste 1939-1945

   
   
   
   
   
 
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek